Rodzinny Piknik Ekologiczny >> Myszków 2021

Serdecznie zapraszamy na sobotni Piknik organizowany przez nasz zespół. Przewidujemy wiele atrakcji zarówno dla młodszych jak i starszych uczestników, w tym testowanie naszych specjalnych aplikacji do wizualizacji zanieczyszczenia powietrza!

WIĘCEJ

Czystsze powietrze a zdrowie i zdolności poznawcze

Jakość powietrza w pomieszczeniach dopiero niedawno stała się przedmiotem szeroko zakrojonych badań, głownie ze względu na obawy związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w środowisku pracy. Ta dziedzina nauki leży na pograniczu architektury, inżynierii, oceny narażenia środowiskowego i oceny skutków zdrowotnych. Na Uniwersytecie Harvarda, Joseph Allen bada w jaki sposób jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na […]

WIĘCEJ

Ekonomiczne skutki zanieczyszczenia powietrza

Brak ekonomicznego uzasadnienia działań chroniący środowisko często prowadzi do zwłoki w ich podejmowaniu. Z tego względu ekonomiści środowiska podejmują analizy kosztów i korzyści, starając się ująć po obu stronach możliwie szerokie spektrum powiązanych efektów. Obejmują one również tzw. dobra nierynkowe, czyli takie, których nie da się kupić. Przykładem dóbr nierynkowych jest np. długość i jakość […]

WIĘCEJ

Doniesienia z badań

Zniesienie części ograniczeń związanych z epidemią umożliwiło uruchomienie badań laboratoryjnych VAPE. W Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk rozpoczęliśmy testowanie kolejnej wersji multisensorycznego środowiska wirtualnego. Tym razem zajęliśmy się abstrakcyjnymi i konkretnymi wizualnymi reprezentacjami zanieczyszczeń powietrza. Wstępne wyniki pokazują, że uczestnicy badania znacznie krócej przebywają w wirtualnych przestrzeniach, w których zanieczyszczenie […]

WIĘCEJ

VAPE na piątek: Źródła problemu złej jakości powietrza w Polsce

„Palimy źle, złe paliwa, w złych kotłach” – tak mogłoby brzmieć podsumowanie źródeł zanieczyszczeń powietrza w Polsce.  Zgodnie z danymi Europejska Agencja Środowiska, zaprezentowanymi przez prof. dr hab. inż. Katarzynę Judę Rezler, jakość powietrza w Polsce jest najgorsza w Europie pod względem stężenie pyłów PM10, PM2.5, B(a)P. Podczas prezentacji przywołane zostały informacje dotyczące ilości spalanych […]

WIĘCEJ

’eko’groszek?

Czy ekogroszek jest eko? Kolorystyka opakowań oraz przyjazna nazwa “ekogroszek” zdają się sugerować, że jest to zielona alternatywa dla palenia węglem. Tymczasem z badań wyłania się zupełnie inny obraz…

WIĘCEJ

VAPE na piątek: zaangażowanie obywateli

Zaangażowanie obywateli we wspólne tworzenie zdrowszych miast. Równowaga między kulturą a zdrowiem w norweskich zwyczajach palenia drewnem. Wkład ogrzewania gospodarstw domowych w zanieczyszczenie powietrza jest problemem nie tylko w Polsce, ale również w Norwegii, gdzie zwyczaje spalania drewna przyczyniają się do dużej ilości pyłów (PM2.5) w powietrzu zimą. Palenie drewnem jest kluczowe dla norweskiej kultury, […]

WIĘCEJ

VAPE na piątek: przed i po

Tak wygląda świat ze smogiem: A tak wyglądałby świat bez smogu: W projekcie VAPE eksperymentujemy z rozszerzoną rzeczywistości, aby dowiedzieć się jak multisensoryczne doświadczenie zanieczyszczeń powietrza wpływa na zachowania. Wybuch epidemii COVID-19 to wydarzenie, które w nauce można nazwać eksperymentem w warunkach naturalnych. Na skutek wprowadzenia obostrzeń i lockdownów, w wielu najbardziej zanieczyszczonych miejscach na świecie, […]

WIĘCEJ

VAPE na piątek: Piknik Naukowy

Już w tę niedzielę o 14:30 zapraszamy na wirtualne spotkanie z dr Grzegorz Pochwatko i dr Justyną Świdrak, którzy współtworzą nasz projekt. Zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości na platformie AltspaceVR, będą opowiadać o naszym projekcie oraz rozmawiać o zdrowiu psychicznym w kontekście zmiany klimatu. Wśród poruszanych zagadnień pojawią się m.in.: czy (lub kiedy) w naszej codzienniej […]

WIĘCEJ

VAPE na piątek

Pomimo pandemii intensywnie pracujemy nad naszą aplikacją VR do multisensorycznej reprezentacji zanieczyszczeń powietrza. Już wkrótce kolejne szczegóły, a póki co kibicujemy mieszkańcom Stryszowa na Podkarpaciu, którzy mogli na własne oczy doświadczyć zanieczyszczenia powietrza w ich okolicy. Zobaczcie sami!

WIĘCEJ

VAPE na piątek

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby każde państwo posiadało system informowania społeczeństwa o jakości powietrza w miejscu zamieszkania. Informacje te są dostarczane przez instrumenty w stacjach monitorujących, które mierzą interesujące nas zanieczyszczenia w sposób ciągły przez 24 godziny […]

WIĘCEJ

VAPE NA PIĄTEK

W Polsce świadomość problemu zanieczyszczenia powietrza i jego źródeł jest znacząca. Według 59% Polaków to właśnie zanieczyszczenie powietrza jest największy problem środowiska naturalnego, a za najczęstszy powód takiego stanu słusznie wskazywane są piece domowe. Jednocześnie ponad połowa właścicieli pieców węglowych zadeklarowała chęć ich wymiany na bardziej ekologiczne.1 Wiedza o problemie środowiskowym nie zawsze przekłada się […]

WIĘCEJ

VAPE na piątek

63% Czy zanieczyszczenie powietrza stanowi problem w Twojej okolicy? 63% respondentów z Polski odpowiedziało na to pytanie twierdząco w badaniu #eeagrants #vapeproject. Czy to dużo? Dlaczego ta liczba rośnie? Ludzie zwracają uwagę na zanieczyszczenie, kiedy jego skutki stają się dostrzegalne, a w zasadzie wyczuwalne. Wzrost stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu niełatwo dostrzec bo średnica cząsteczek […]

WIĘCEJ

Drodzy!

WIĘCEJ

pierwsze czujniki zamontowane!

Z radością informujemy, że zamontowaliśmy dzisiaj pierwsze 25% czujników jakości powietrza w Myszkowie. Jeśli chcesz mieć taki czujnik na swoim domu, nie wahaj się i wypełnij formularz zgłoszeniowy!

WIĘCEJ

VAPE na piątek: zmiany w programie „Czyste powietrze”

Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka, ogłosił niedawno ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Program ten wystartował we wrześniu 2018 r. i obejmuje przede wszystkim dopłaty do termomodernizacji oraz na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (np. głównie pieców węglowych) na te bardziej ekologiczne. Najważniejszą zmianą jest postulowane przez Komisję Europejską wycofanie dofinansowania do nowych pieców węglowych, […]

WIĘCEJ