„Palimy źle, złe paliwa, w złych kotłach”

– tak mogłoby brzmieć podsumowanie źródeł zanieczyszczeń powietrza w Polsce. 

Zgodnie z danymi Europejska Agencja Środowiska, zaprezentowanymi przez prof. dr hab. inż. Katarzynę Judę Rezler, jakość powietrza w Polsce jest najgorsza w Europie pod względem stężenie pyłów PM10, PM2.5, B(a)P. Podczas prezentacji przywołane zostały informacje dotyczące ilości spalanych paliw stałych słabej i złe jakości każdego roku, w samych tylko gospodarstwach domowych: 10 mln ton węgla kamiennego, 0,5-1 mln tony węgla brunatnego, ok. 6-8 mln ton drewna, ok. 1 mln ton mułów węglowych, ok. 2 mln ton flotokoncentratów, oraz 0,5-1 mln ton śmieci.

Prawie 80% kotłów to kotły z ręcznym załadunkiem, co znaczy, że właściciele mogą decydować co do nich wrzucić. Czasem nie jest to jednak sytuacja wyboru: 12,2% polskich obywateli (4,3 mln osób wchodzących w skład 1,3 mln gospodarstw domowych) jest dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego.

Sytuację pogarszają również samochody osobowe Polaków. Transport drogowy jest drugą najwyższą siłą sprawczą zanieczyszczeń powietrza. Polska posiada najstarszą flotę samochodową w Europie. Średni wiek samochodu to 17 lat. Jesteśmy również największym importerem samochodów używanych w Europie. Zły stan polskich dróg, brak ich odpowiedniego czyszczenia i płynnego ruchu w miastach przyczyniają się do niepotrzebnych emisji.

 Zdjęcie autorstwa Beth Gardiner., pobrane z: pulitzercenter. Polska, 2015.
Notatka sporządzona na podstawie wykładu prof. dr hab. inż. Katarzyny Judy Rezler z seminarium „Problemy jakości powietrza w ujęciu multidyscyplinarnym”, zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk i Polskie Towarzystwo Socjologiczne w dniu 27 maja 2021 r. W spotkaniu wzięli udział wybitni naukowcy zajmujący się jakością powietrza w Polsce. Więcej informacji o seminarium dostępne pod tym adresem.

1Dana dostępne w artykule: http://warsawstovesummit.org/wp-content/uploads/2017/03/WP2-Problem-definition-coal-heat-stoves-final-0617.pdf