Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Grzegorz Pochwatko, PhD,
Principle Investigator

mdomanska-dudka@psych.pan.pl

Po wielu latach pracy w międzynarodowej korporacji, Monika postanowiła otworzyć się na nowe doświadczenia i dołączyła do zespołu administracyjnego IP PAN we wrześniu 2020 roku. W VAPE zapewnia wsparcie administracyjne dla projektu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu jakością i kontroli wewnętrznej. Lubi wyzwania, przestrzeń i jogę, w wolnym czasie czyta kryminały i ogląda filmy Sci-Fi.

Agata Feledyn

Agata jest młodą neuronaukowczynią zafascynowaną mechanizmami leżącymi u podstaw percepcji czasu i jaźni. Jej zainteresowanie rzeczywistością wirtualną bierze się z możliwości rozszerzania rzeczywistości przy pomocy technologii VR, kwestionując tym samym procesy poznawcze składające się na świadome doświadczenie. Agata ukończyła studia na kierunku Neuroscience na University College London, gdzie, w ramach swojej pracy licencjackiej, badała wnioskowanie o braku. W VAPE zajmuje się analizą danych fizjologicznych i neuroobrazowych w celu zrozumienia procesów poznawczych ułatwiających naukę zachowań przyjaznych środowisku. Poza neuronauką, Agata lubi surfing, skateboarding, muzykę elektroniczną i sztukę.

Zbigniew Jędrzejewski

Artysta i badacz 3D w Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wizualizacji Medycznej i Anatomii Człowieka na Uniwersytecie w Glasgow. Zbigniew jest artystą pasjonującym się nauką i środowiskiem akademickim. W projekcie VAPE jest odpowiedzialny za projektowanie i tworzenie środowiska 3D oraz doświadczenia VR wraz z efektami wizualnymi prezentującymi poziom zanieczyszczenia powietrza. Inne jego prace to skanowanie 3D, ilustracje medyczne, wizualizacje architektoniczne. W wolnym czasie tworzy obrazy i ilustracje.

Grzegorz Pochwatko (Kierownik Projektu)

Grzegorz jest psychologiem, badaczem i nauczycielem akademickim. Założył i prowadzi Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Psychofizjologii PAN. Ma doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i rozwojowymi. Od lat zajmuje się także popularyzacją nauki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zachowaniach użytkowników rzeczywistości wirtualnej. W szczególności zajmuje się interakcjami pomiędzy awatarami, humanoidalnymi agentami wirtualnymi i robotami. Pracuje nad zagadnieniem współobecności w tradycyjnych środowiskach wirtualnych oraz w kinowym VR. Jeden z ostatnich projektów dotyczy wpływu filmu VR na zainteresowanie lokalną historią, przywiązanie do miejsca i zaangażowanie obywatelskie. Grzegorz ma doświadczenie zarówno w zarządzaniu projektami badawczymi, jak i współpracy przy projektach z innymi uczestnikami i instytucjami. Dotyczy to również współpracy z organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi. Współpraca naukowa miała często charakter interdyscyplinarny. Współpracował z przedstawicielami nauk technicznych i sztuk pięknych.

Justyna Świdrak

jswidrak@psych.pan.pl

Justyna jest psycholożką społeczną, której pasją jest immersyjna rzeczywistość wirtualna. Jej praca doktorska, obroniona w 2018 roku w IPPAS, poświęcona była wirtualnemu efektowi dotykowemu Midasa. W 2016 roku dołączyła do Experimental Virtual Environments for Neuroscience and Technology na Uniwersytecie w Barcelonie, gdzie obecnie prowadzi badania nad bólem chronicznym i ucieleśnieniem pod opieką prof. Slatera i prof. Sanchez-Vives. W VAPE jej prace koncentrują się na wielozmysłowym postrzeganiu zanieczyszczeń powietrza oraz na czynnikach psychologicznych umożliwiających zmianę zachowań środowiskowych. W wolnym czasie angażuje się w akcje bezpośrednie i warsztaty organizowane przez Extinction Rebellion. Jej hobby to m.in. jazda na rowerze, origami, gry VR i muzyka elektroniczna.

Norweski Instytut Badań nad Powietrzem

Nuria Castell

Nuria jest samodzielną badaczką w Norweskim Instytucie Badań nad Powietrzem (NILU). Od 2000 roku pracuje w obszarze monitorowania i modelowania zanieczyszczeń powietrza w skali miasta i regionu. Jej obecne badania koncentrują się na wykorzystaniu nowych technologiach monitorowania, oceny jakości i kalibracji tanich czujników oraz wykorzystaniu tanich danych z czujników do mapowania jakości powietrza w wysokiej rozdzielczości. Jej pasją jest angażowanie obywateli w działalność naukową, bada również nowe sposoby wykorzystania nauki obywatelskiej zarówno do monitorowania środowiska naturalnego, jak i zwiększenia działań na rzecz ochrony środowiska. W VAPE będzie pracować nad analizą danych pochodzących z gęstej sieci czujników pyłu zawieszonego oraz zaangażowaniem wielu potencjalnie zainteresowanych stron. Projekty, w ramach których pracowała wcześniej z tanimi czujnikami i zaangażowaniem obywatelskim to iFLINK (lider), NordicPATH (lider), CrowdAir, GIRECON-CITY, Citi-Sense-MOB (lider naukowy), CITI-SENSE (lider studiów przypadku) i CleanAir (lider).

Matthias Vogt

Matthias Vogt jest naukowcem w dziale Środowiska Miejskiego i Przemysłu w Norweskim Instytucie Badań nad Powietrzem. Posiada dyplomy z ekonomii (2007) i chemii (2006) z Marburga w Niemczech. W 2011 obronił doktorat z fizyki atmosfery na Uniwersytecie Sztokholmskim pt. „Emisja aerozoli w ruchu drogowym”. W VAPE jego praca koncentruje się na pomiarach i kwantyfikacji emisji pyłu zawieszonego z ogrzewania mieszkań. Kiedy nie jest zmęczony zabawą ze swoimi dziećmi w domu, spędza czas na łowieniu ryb w rzece lub zbieraniu grzybów w lesie.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Wiesław Kopeć

Wiesław Kopeć jest członkiem międzynarodowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego zajmującego się technologiami teleinformatycznymi przeznaczonymi dla osób starszych. Łączy wysokiej klasy doświadczenie informatyczne i biznesowe z bogatym zapleczem akademickim. Pracował w zaawansowanych zespołach sieciowych i przy dużych projektach informatycznych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Obliczeniowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadził szeroko zakrojone badania nad metodami partycypacyjnymi i technikami empirycznej inżynierii oprogramowania w Polsko-Japońskiej Akademii Informatyki. Ostatnio jego zainteresowania obejmują społeczne aspekty stosowania nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego w inżynierii oprogramowania, interakcji człowiek-komputer oraz komputerowej pracy zespołowej.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Zagórska

kzagorska@uw.edu.pl

Katarzyna jest doktorantką w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie poświęca się badaniom w dziedzinie ekonomii behawioralnej i stosowanej.  Interesują ją motywacja, zachęty ekonomiczne i dostarczanie informacji promujących pożądaną zmianę zachowań.

Od 2014 roku pracuje w projektach badających indywidualne podejmowanie decyzji dotyczących dóbr publicznych. Prowadzi grant NCN na rzecz związku przyczynowo-skutkowego między komunikowaniem norm społecznych a wyborami ekologicznymi konsumentów.

Jej badania dotyczą preferencji dla dóbr publicznych i polityk wykorzystujących metody eksperymentalne. Jej doświadczenie koncentruje się na wzbudzaniu preferencji, wycenie nierynkowej oraz analizie kosztów i korzyści. Jej doświadczenie może pomóc w ujawnieniu publicznych preferencji i konsekwencji społecznych różnych rozwiązań dla wyzwań społecznych.