Zniesienie części ograniczeń związanych z epidemią umożliwiło uruchomienie badań laboratoryjnych VAPE. W Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk rozpoczęliśmy testowanie kolejnej wersji multisensorycznego środowiska wirtualnego. Tym razem zajęliśmy się abstrakcyjnymi i konkretnymi wizualnymi reprezentacjami zanieczyszczeń powietrza. Wstępne wyniki pokazują, że uczestnicy badania znacznie krócej przebywają w wirtualnych przestrzeniach, w których zanieczyszczenie jest reprezentowane przez negatywne bodźce wzrokowe (w porównaniu do miejsc, gdzie wzrostowi zanieczyszczenia towarzyszy zmniejszenie intensywności bodźców pozytywnych).

Wyniki naszych prac zostały zaprezentowane podczas interaktywnej sesji warsztatowej podczas IV Interdyscyplinarnego Sympozjum Warsztatowego Interaktywnych Laboratoriów Badawczych i Living Lab-ów w ramach środowiskowej inicjatywy badawczej HASE. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość przetestowania aplikacji laboratoryjnej.

Nasze doświadczenia posłużą do zbudowania mobilnej aplikacji AR. Jedną z jej funkcji będzie reprezentacja zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym. Badacze z XR Lab PJATK przedstawili stworzoną przez siebie koncepcję tej aplikacji.