Koncentracja cząsteczek PM2.5 (roczna średnia, μg/m3) w 2018
Źródło: EEA Report No 9/2020

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby każde państwo posiadało system informowania społeczeństwa o jakości powietrza w miejscu zamieszkania. Informacje te są dostarczane przez instrumenty w stacjach monitorujących, które mierzą interesujące nas zanieczyszczenia w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Co godzinę dane dotyczące rodzajów i poziomów zanieczyszczeń są rejestrowane i wyświetlane w czasie rzeczywistym na stronie internetowej www.luftkvalitet.info (w Norwegii) i https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current (w Polsce).

Informacje te są szczególnie ważne dla osób cierpiących na choroby, które przebieg może być zaostrzony przez wysokie zanieczyszczenie powietrza, takie jak choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.
W VAPE wykorzystujemy innowacyjne, niskokosztowe systemy czujników.

Systemy czujnikowe są zintegrowanymi urządzeniami, które składają się z jednego lub więcej podzespołów czujnikowych oraz innych elementów pomocniczych potrzebnych do stworzenia w pełni funkcjonalnego i autonomicznego systemu detekcji zanieczyszczeń powietrza, którego koszt jest znacznie niższy niż oprzyrządowania stosowanego w stacjach monitoringu. W chwili obecnej posiadamy około 100 jednostek pomiarowych w Polsce i 60 w Norwegii. Możecie je znaleźć na https://vapelive.nilu.no/.

stacja monitorujące w Norwegii
autorka: Claudia Hak (2003)

W VAPE, dane wyjściowe z tych czujników zostaną wykorzystane do oceny lokalnej jakości powietrza w wysokiej rozdzielczości przestrzennej i w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz dostarczenia niezbędnych informacji dla aplikacji VR/AR. To zrewolucjonizuje zarówno ilość, jak i rodzaj informacji o jakości powietrza, które możemy dostarczyć społeczeństwu.