W Polsce świadomość problemu zanieczyszczenia powietrza i jego źródeł jest znacząca. Według 59% Polaków to właśnie zanieczyszczenie powietrza jest największy problem środowiska naturalnego, a za najczęstszy powód takiego stanu słusznie wskazywane są piece domowe. Jednocześnie ponad połowa właścicieli pieców węglowych zadeklarowała chęć ich wymiany na bardziej ekologiczne.1

Wiedza o problemie środowiskowym nie zawsze przekłada się jednak na działania zmierzające do jego złagodzenia. Poza oczywistymi ograniczeniami ekonomicznymi (np. wysokie koszty wymiany pieca), również nasz sposób myślenia nie pozwala często na zapalenie ostrzegawczej lampki. Jak wynika z publikacji Hausman and Stolpera (2020), w naszym myśleniu istnieje ogólna tendencja do niedoszacowania poziomu zanieczyszczeń w miejscu zamieszkania i związanego z nim ryzyka zdrowotnego. Większość ludzi jest świadoma części, ale nie wszystkich skutków zdrowotnych, jednocześnie mocno niedoszacowuje skali i prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Tymczasem aż 90% ludzi na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a nawet 15% naturalnych zgonów przypisuje się drobnemu pyłowi zawieszonemu w powietrzu. Monitoring i dostęp do dokładnej, przejrzystej informacji o lokalnym poziomie zanieczyszczeń ułatwia podejmowanie działań na rzecz ochrony własnego zdrowia. W rezultacie mamy wybór aby rzadziej narażać się na oddychanie „trującym” powietrzem.

1Na podstawie badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski w 2020 r. (badanie trackingowe) Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wyniki dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-i-zachowan-ekologicznych-mieszkancow-polski-w-2020-r-badanie-trackingowe