Jakość powietrza w pomieszczeniach dopiero niedawno stała się przedmiotem szeroko zakrojonych badań, głownie ze względu na obawy związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w środowisku pracy. Ta dziedzina nauki leży na pograniczu architektury, inżynierii, oceny narażenia środowiskowego i oceny skutków zdrowotnych. Na Uniwersytecie Harvarda, Joseph Allen bada w jaki sposób jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na ludzkie zdrowie i funkcje poznawcze. Naukowiec sugeruje, że kłopoty ze skupieniem uwagi podczas spotkań w sali konferencyjnej mogą nie wynikać ze znudzenia, lecz z reakcji zdrowotnej organizmu na powietrze z wysokim stężeniem dwutlenku węgla (CO2). Jego zespół eksperymentatorów zmieniał poziomy wentylacji CO2 i lotnych związków organicznych, na które narażeni byli pracujący ochotnicy, aby później przetestować ich zdolność do analitycznego myślenia i reagowania na kryzys. Znacznie lepsze wyniki uzyskali pracownicy w budynkach z dobrą wentylacją i niższym poziomem zanieczyszczenia. Wykorzystując opaski na nadgarstki do monitorowania fizjologii pracownika i małe, przenośne czujniki do ciągłego pomiaru poziomu drobnych cząstek stałych i CO2, wykazał, że w biurach na całym świecie słaba wentylacja przyczynia się do znacznego obniżenia funkcji poznawczych.
Image by StockSnap from Pixabay

Źródło:

https://www.sciencemag.org/news/2021/08/scientist-says-cleaning-indoor-air-could-make-us-healthier-and-smarter?utm_campaign=news_daily_2021-08-05&et_rid=274936101&et_cid=3872970